Art & Events,  Lifestyle

The ateliers of artists from Cluj – Exhibition

Expoziția VLAHUȚĂ 63. Atelierele artiștilor clujeni [For English, please scroll down]

 

Expoziția temporară VLAHUȚĂ 63. Atelierele artiștilor clujeni are loc la Cluj Napoca, la Muzeul de Artă (Piața Unirii, nr. 30) între 10 August și 2 Septembrie 2018. Aceasta are ca scop prezentarea unor opere de artă semnificative pentru zona în care au fost produse în atelierele situate pe strada Vlahuță, numărul 63, între anii 1958 și 1980.[1]

    Operele expuse provin atât din colecția Muzeului de Artă din Cluj cât și din colecții private sau din colecțiile artiștilor.[2] Scopul expoziției este de a prezenta prin aceste lucrări atmosfera din ateliere și relația profesională dintre artiști.[3]

 

Cseh Gustáv, Mecena (1978), acvaforte, Muzeul de Artă Cluj Napoca, 30 x 53,2cm, || Cseh Gustáv, Mecena (1978), etching, Cluj Napoca Art Museum, [Source]

 

Acesta este un proiect original, care pune în lumină o varietate de lucrări de la finalul etapei Realist Socialiste, din etapa liberalizării culturale și din vremurile mai întunecate de la finalul regimului comunist. Curatorul, Dr. Bordás Beáta, promovează ideea unei alegeri de lucrări inovative, cu stiluri moderne și non-conformiste din colecții, însă este important de reținut că aceste ateliere au fost create de Uniunea Artiștilor Plastici pentru artiștii oficiali ai perioadei, care se supuneau (cel puțin în sfera publică) cerințelor și îndrumărilor politice.

       Expoziția conține atât picturi, cât și grafică, sculpturi și textile, formând așadar o expoziție complexă care conține o varietate de tehnici, stiluri și tematici. Originalitatea expoziției poate fi regăsită și în cercetarea curatorului, care s-a bazat în principal pe surse orale provenite de la artiști sau de la rudele acestora.[4] Aceasta este o condiție care trebuie îndeplinită de obicei în cercetarea perioadei comuniste și care aduce în lumină detalii și perspective neștiute de mulți. Totuși, înafară de fișa informativă pusă la dispoziția vizitatorilor, nicio alta informație despre operele expuse nu a fost prezentată. Pentru aflarea metodologiei cercetării și pentru biografiile artiștilor, vizitatorii trebuie să cumpere catalogul publicat cu ocazia acestui proiect. Catalogul are imagini cu o bună rezoluție și calitate, precum și capitole informative cu scurte prezentări ale contextului istoric și ale activității administrative ale acestor ateliere. Din păcate nici aici nu se oferă o analiză a operelor expuse.

 

9beffe59-2543-413e-a5ef-236747774d7c
Paul Sima, Duminică în cartier (1979). Ulei pe panză, 99,2 x 79,8 cm, Muzeul de Artă Cluj Napoca || Paul Sima, Sunday in the Neighbourhood (1979). Oil on canvas, Cluj Napoca Art Museum

 

50ba422c-dd8b-4b55-a431-e70ee3824030
Alexandru Cristea, Compoziție cu peștele lui Vremir (1982). Ulei pe carton presat, 100 x 86 cm, Muzeul de Artă Cluj Napoca || Alexandru Cristea, Composition with Vremir’s fish (1982). Oil on pressed cardboard, Cluj Napoca Art Museum

 

Pictura lui Paul Sima intitulată Duminică în cartier prezintă o perspectivă socialistă asupra comunității prospere, în timp ce lucrarea lui Gustav Cseh Mecena prezintă un subiect neobișnuit, scos din contextul istoric, care amintește privitorului de printurile din secolul al șaisprezecelea. Aceste două lucrări sunt un bun exemplu pentru scoaterea în evidență a varietății operelor prezente în aceasta expoziție, precum și temele lor comune în perioada comunistă (șantiere, familii, maternitate), sau, dimpotrivă, temelor si tehnicilor care depășesc cronologia contextului istoric.

       Încurajez cititorii care au șansa de a ajunge la Cluj să meargă să viziteze această expoziție. Catalogul care poate fi cumpărat poate fi de asemenea o piesă de valoare pentru iubitorul de artă.

 

[1]http://www.macluj.ro/vlahuta-63-atelierele-artistilor-clujeni.html

[2]http://www.macluj.ro/vlahuta-63-atelierele-artistilor-clujeni.html

[3]Bordas Beata (2018), Vlahuta 63. Atelierele artistilor clujeni. Cluj Napoca: Editura Mega, 6

[4]Bordas Beata (2018), Vlahuta 63. Atelierele artistilor clujeni. Cluj Napoca: Editura Mega, 6-7

Cover image: Soó Zöld Margit, Delta (detaliu), monotipie, 40 x 51,6 cm, nedatat. Proprietatea artistei.

 

VLAHUȚĂ 63. The ateliers of artists from Cluj – Exhibition

 

This is a temporary exhibition that is taking place in Cluj Napoca, Romania, at the Museum of Art (Piaţa Unirii 30), between the 10th of August and the 2nd of September 2018. The exhibition focuses on significant artworks of the area that were produced at the ateliers situated on street Vlahuță, no. 63, between the years 1958 and 1980.[1]

          The presented works are from the collection of the Art Museum of Cluj Napoca or from private collectors and artists.[2] The focus of the exhibition is to present through these works the atmosphere of these ateliers and the work relationships between the artists.[3]

           This is an original project that sheds light on various artworks from the end of the socialist realism period as well as from the cultural liberalisation one, and from the darker years towards the end of the communist regime. The curator, Dr. Bordás Beáta, advertises a focus on innovative artworks that used modern and non-conformist styles, however, it is important to keep in mind that the ateliers themselves were created by the Union of Fine Artists for official artists, that complied (at least in the public eye) to the political requirements.

            The exhibition contains paintings, graphic works, sculpture and textiles, forming a complex display of various techniques, styles and subject matters. The originality of the exhibition also lies in the curator’s research, which was mostly based on oral recollections from various artists or their relatives.[4] This is how most research of the communist period must be performed and thus brings into focus facts and perspectives that are not known by the public. However, apart from a general informational sheet provided to the visitors, there is no other information of the artworks displayed. For methodological details as well as biographies on the artists, the visitor has to purchase the catalogue published for this exhibition. This has high quality pictures of the artworks exhibited, informative chapters, as well as some short content about the historical context of the period, and about the administrational activity in these ateliers, but no analysis of the artworks is provided.

          Paul Sima’s Duminică în cartier (Sunday in the Neighbourhood) presents a socialist view of the prosperous community, while Cseh Gustav’s Mecena shows a peculiar subject outside its historical context and reminds the viewer of the sixteenth century prints. The two are a good example of the various artworks presented in this exhibition, as well as their themes that were more common to the communist period (industrial sites, families, maternity), or themes and techniques that go beyond the timeline.

      I encourage everyone that has the chance to pass through Cluj to go see the exhibition. The catalogue available to purchase is also a precious piece for the art lover.

 

 

 

 

[1]http://www.macluj.ro/vlahuta-63-atelierele-artistilor-clujeni.html

[2]http://www.macluj.ro/vlahuta-63-atelierele-artistilor-clujeni.html

[3]Bordas Beata (2018), Vlahuta 63. Ateliereleartistilorclujeni. Cluj Napoca: Editura Mega, 6

[4]Bordas Beata (2018), Vlahuta 63. Atelierele artistilor clujeni. Cluj Napoca: Editura Mega, 6-7

Cover image: Soó Zöld Margit, Delta (detail), monotype, 40 x 51,6 cm, undated. Artist’s own collection.

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.